برش ورق با گیوتین چگونه انجام میشود

دستگاه های گیوتین برای برش انواع ورق ها در ضخامت های مختلف می باشد.

کاربرد گیوتین ورق چیست ؟

ورق کاری به مجموع عملیاتی اطلاق می شود که به منظور فرم دادن ورق انجام می گیرد . این عملیات ها بسیار متنوع می باشند که از جمله می توان عملیات های برشکاری , خمکاری , کشش عمیق , فرایند های اتصال و منتاژ ورق ها و… را نام برد .

برشکاری :

برای بریدن ورقها از انواع قیچی های دستی , اهرمی و ماشینی کمک می گیرند

قیچی کاری :

برشکاری ورق به وسیله قیچی عبارت است ازبریدن یا قطع بدون براده برداری به وسیله دو تیغه برنده گوه ای شکل که مخالف جهت یکدیگر حرکت می کنند واز کنار یکدیگر می گذرند

قیچی کاری یکی از فرایندهای برشکاری مکانیکی است که به وسیله قیچی می توان انواع ورقها , میله ها وشمشها را برید . عمل برش به وسیله قیچی شبیه برش با قلم است , با این تفاوت که در قیچیکاری تیغه هایی که در طرفین قطعه قرار دارند به وسیله نیروی دست یا ماشین از کنار هم عبور می کنند و عمل برش انجام می پذیرد .